fredag 11 september 2009

O!

Jag har fått något poroblem med poo-tangenten (po alltså, nej, jag menar p!) poå miooon dator. Kan det kanske vara något skräpo under tangenten, eller så? Eller kanske har det snarare med o-tangenten att göra. Io alla fall pooåverkas även io-tangenten. Det kommer och går liotegrann, men jag har ionote orkat undersöka saken närmare än. Och just nu har jag inte tiood. Inte heller att hela tiooden gå tioollbaka och radera alla extra o:n, så för närvarande skriver jag ionte mer än nödvändigt poå miono dator.