måndag 15 oktober 2012

Paraplylik i Lund

Nej, jag ska inte utvidga verksamheten, starta en filial eller något sådant. Det blir bara detta enda exemplar. För skojs skull, om man får uttrycka sig så.