fredag 7 september 2012

Något att blogga hem om

Bläddrar förstrött i kartboken. Nej, vänta, det gör jag väl inte? Jag tittar alltid intresserat på kartor, letar målinriktat efter sådant jag känner att jag behöver lära mig och följer spåren från en sida till en annan, men ja, whatever. Jag bläddrar i kartboken, helt enkelt.

Kommer till avsnittet med innerstadskartorna för de större städerna. Helt naturligt börjar jag studera Lund -- snart mitt vardagstillhåll -- lite mer ingående. Och ser en intressant sak. Uttrycket "ett gytter av smågator" kanske faktiskt har en vettig tillämpning i verkligheten?

Av kartan att döma liknar Lund ingenting annat i Sverige. Stadskärnan i varenda en av de övriga större städerna är i åtminstone någon utsträckning välplanerad i rutmönster med fyrvägskorsningar och uppenbara rakaste vägar till alla platser. Även de andra gamla städerna. Men Lund, ja, sett rakt uppifrån verkar det inte finnas en enda rät vinkel i hela stan. De flesta korsningar har tre vägar, men ibland fem, och lite så där huller om buller, på sniskan och hit och dit.

Kanske är det detta som ger den idylliska småstadskänslan som eventuellt är det första man slås av som turist på halvdagsbesök. Jag får försöka vara uppmärksam på detta när jag börjar promenera genom Lund snart.

För att inte tala om att jag behöver memorera kartan och se ut några riktmärken att orientera efter!

Ni anar, va? Det finns potential för en ny omgång av barnsligt förtjust och lättimponerat turistande i en stad fylld av äventyr mitt i vardagen! Sedan gäller det bara att hinna/orka/känna för att blogga om det också.