fredag 11 mars 2011

Angående något annat än flytten

Orden svale och svalgång har jag väl hört några gånger under årens lopp, men inte alltför frekvent. Lustigt nog dök de den här veckan upp vid två tillfällen i helt olika sammanhang.

Den ena personen som nämnde det var Miss Gillette, som varit här i sitt gamla (och mitt nuvarande) hemkvarter och kollat läget, fotat och jämfört med hur det brukade se ut på hennes tid.

Och beskrivningen av de tidigare yttre svalgångarna (se bildtexten till den första bilden i hennes inlägg) får mig genast att associera till delar av vad jag brukar kallar loftgångarna i mitt hus. Kan det vara rester av de gamla räckena som sparats på vissa ställen i gångarna?


Minus det blå då.

Från det ena till det andra, alltså.