måndag 28 februari 2011

Grattis Mario!

Mario hade fått en avi för ett stort brev, vilket förbryllade honom mycket, eftersom han inte kunde komma på att han hade beställt något som det kunde vara.

När han sedan hämtade ut brevet visade det sig vara en bokvinst från Språktidningens julklurtävling!

Och det var ju så att eftersom jag hade vunnit både i somras och den föregående sommaren tänkte jag att sannolikheten att jag skulle vinna igen nog var försumbar, så jag skickade in mina lösningar i Marios namn den här gången.

Att jag har mystiskt stor otur med saker som ska skickas till mig, företag och folk som ska hjälpa mig att fixa saker och så vidare, tycks uppvägas av en nytillkommen tur i klurtävlingar. Och den här gången kom alltså dessutom vinsten helt utan fördröjning, men så var det ju inte heller till mig den skickades.