fredag 5 juni 2009

Inåtgående fönster med humlelortar

Äckloinsekter som tar sig in är av två slag: idiotiska sådana som är överallt utom i närheten av fönstren (som här ändå täcker en hel vägg) och idiotiska sådana som envist studsar runt på fönstren men vägrar låta sig hjälpas ut.